Referanser

R-Consult

KS / HMS

Eksempler på oppgaver dere kan få støtte til..

Referanser

Ta gjerne kontakt med referanser for å høre hvordan
R-Consult har bidratt..


Hermansen Maskin AS (20 ansatte), Arild 90689244

 • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til.
 • Implementering og oppfølging av kravene.
 • Etablering av systematisk arbeid med vedlikehold av etablerte rutiner.
 • System for å planlegge prosjekter -> gjennomføre -> dokumentere
 • Sjekklister
 • Vernerunder og oppfølging av tiltak.
 • Oppbevaring og bruk av kjemikalier (inkl drivstoff og gass), oversikt og opplæring.
 • Forberedelse før tilsyn fra Arbeidstilsynet.
 • Tilrettelegging for medarbeidersamtaler.
 • MEF
 • Smartdok
 • Geomatikk
 • Løpende tilstedeværelse for støtte til utvikling og vedlikehold av drift.


Rosnes Gårdsdrift AS (30 ansatte) 
Rosnes Produksjon AS (13 ansatte), Hege 95825487

 • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til - implementering og oppfølging av kravene.
 • Kartlegging av bransjekrav knyttet til næringsmiddelproduksjon - implementering og oppfølging av kravene.
 • Grunnforutsetninger primærnæring
 • Tilrettelegging for å møte bransjekrav (KSL egenrevisjon).
 • Ren sone
 • Vernerunder og oppfølging av tiltak.
 • Løpende avtale om støtte til utvikling og vedlikehold av KS/HMS system.


Lier VVS AS (2 ansatte), 41674225

 • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til.
 • Implementering og oppfølging av kravene.
 • Tilrettelegging for Sentral Godkjenning.
 • Utarbeidelse av sjekklister, kontrakter og andre skjema tilpasset bransjen/virksomheten.
 • Løpende støtte til dokumentasjonsutarbeidelse.


R-Consult


918 46 361